a:5:{s:11:"performance";d:3.24199999999999999289457264239899814128875732421875;s:7:"dataset";a:4:{s:6:"result";N;s:5:"error";N;s:6:"status";i:1;s:11:"sql_command";N;}s:6:"status";i:2;s:5:"error";N;s:8:"masterdb";N;}